Hiện nay, việc thống kê đàn chăn nuôi hữu cơ trên thế giới vẫn chưa được chú trọng và khó có thể thực hiện chính xác. Châu Âu là nơi áp dụng các tiêu chuẩn hữu cơ được công nhận rộng rãi và có hệ thống dữ liệu chuẩn xác nên có được số liệu chăn nuôi hữu cơ chính xác.

Viện Nông nghiệp hữu cơ xin giới thiệu với các bạn số liệu mới nhất do IFOAM công bố về đàn chăn nuôi hữu cơ tại Châu Âu và Liên minh Châu Âu để các bạn tham khảo. Các dữ liệu trên dựa theo cơ sở dữ liệu FAOSTAT Data.

Thông số chăn nuôi hữu cơ tại Châu Âu năm 2015 (mới được công bố năm 2017)

thực trạng chăn nuôi hữu cơ

Tuy nhiên, số lượng trên vẫn khá nhỏ nếu so sánh với tổng số vật nuôi tại Châu Âu, chỉ chiếm từ 0.5 đến 5.7% (tùy theo từng loài). Các loài động vật như lợn và gia cầm có tỉ trọng thấp nhất, chủ yếu bởi lượng thức ăn nội địa khan hiếm và không hiệu quả, và chi phí sản xuất quá cao. Các loài chiếm tỉ trọng cao nhất là dê, cừu và trâu, bò.

Có thể thấy trong giai đoạn từ 2007 đến 2015, gia cầm có sự tăng trưởng cao nhất, do nhu cầu cao về trứng. Đồng thời, các loài khác cũng có sự tăng trưởng mạnh.

Có thể thấy, tại Châu Âu, nhu cầu về các sản phẩm hữu cơ đang tăng cao, dẫn tới sản xuất chăn nuôi hữu cơ đang phát triển mạnh. Tuy vậy, với các đặc thù về địa lý và tài nguyên, chăn nuôi hữu cơ tại Châu Âu cần kinh phí lớn và điều đó hạn chế sự phát triển của ngành này.

Đặng Long (Theo IFOAM)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here