NGUYỄN VĂN THẢO

NGUYỄN VĂN THẢO

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC

Họ và tên: Nguyễn Văn Thảo                    Giới tính:       Nam         

Ngày, tháng, năm sinh: 16/02/1990

Nơi sinh:        Vĩnh Long

Quê quán: Ấp Vĩnh Thạnh, xã Thuận Thới, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. 

Học vị cao nhất:        Thạc sĩ

Năm, nơi công nhận học vị:   2018 – Đại học Nông Lâm TP.HCM     

Chức vụ hiện tại : Ủy viên BCH Liên Minh HTX tỉnh Vĩnh Long. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị kiêm Giám Đốc Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thuận Thới.

Đơn vị  công tác: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Thuận Thới

 Mobile: 0901.076.793

 Email:  vanthaomku@gmail.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Đại học:

Hệ đào tạo:    Chính Quy     Thời gian : 4 năm   

Nơi học: Đại học Cửu Long           

Ngành học: Công Nghệ Sinh Học

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Nhân giống vô tính cây hoa Dạ Yên

Thảo (Petunia hybrida ) bằng phương pháp nuôi cấy mô.

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: 17/07/2013 – Phòng K1 trường Đại học Cửu Long

Người hướng dẫn:    Thạc Sĩ: Ngô Hải Sơn

2. Sau đại học

- Thạc sĩ:

Hệ đào tạo:     Chính Quy                Thời gian       3 năm

Nơi học:         Đại học Nông Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh

Ngành học: Công Nghệ Sinh Học 

Tên luận án: Nghiên cứu thành phần hoạt chất và khả năng trừ sâu của dịch chiết từ cây Dây Cám ( Sarcolobus globosus W.)

Ngày và nơi bảo vệ luận án: 17/08/2018 – Trường Đại học Nông Lâm TP.HCM

Người hướng dẫn: Tiến sĩ: Lê Thị Diệu Trang   

                                 Tiến sĩ: Huỳnh Văn Biết

Đang là Nghiên cứu sinh       

Trình độ ngoại ngữ: sử dụng lưu loát, thành thạo      

     

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

Thời gian

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

Chức vụ, công việc đảm nhiệm

10/2013-05/2017

Làm trang trại chăn nuôi

ấp Vĩnh Thạnh, Thuận Thới, Trà Ôn, Vĩnh Long

Chủ trang trại

05/2017-07/2018

Viện nghiên cứu và ứng dụng nông nghiệp hữu cơ

26 ngõ 134 đường  Hòa Bình, phường yên nghĩa, quận Hà Đông, TPHN

Chuyên gia Dự Án

08/2018 đến nay

HTX NN

Thuận Thới

ấp Vĩnh Thạnh, Thuận Thới, Trà Ôn, Vĩnh Long

Giám Đốc HTX

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây:

SSTT

Tên đề tài nghiên cứu

Năm bắt đầu/ kết thúc

Đề tài cấp (NN/ Bộ (địa hương/ cơ sở)

Trách nhiệm tham gia trong đề tài

1

Nghiên cứu thành phần hoạt chất và khả năng trừ sâu của dịch chiết từ cây Dây Cám ( Sarcolobus globosus W.)

2016 - 2018

Cấp cơ sở

Chủ nhiệm

2

Ứng dụng công nghệ mới trong trồng trọt nâng cao năng xuất, chất lượng rau xanh góp phần cải thiện đời sống bộ đội Trường Sa

2017-2018

Bộ Tư lệnh Hải Quân

Thành viên nhóm nghiên cứu

3

Xử lý phế thải nông nghiệp bằng trùn quế tạo ra sản phẩm phục vụ chăn nuôi và trồng trọt

2018-2020

Cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

3

Ứng dụng mô hình nhà lưới trong trồng rau sạch.

2020-2020

Cơ sở

Chủ nhiệm đề tài

5

Hiện trạng sử dụng, lưu tồn và thử nghiệm xử lý Paclobutrazol trong đất lúa tại huyện Châu Phú, tỉnh An Giang

2021

Đồng tác giả

Tạp chí khoa học trường ĐH

Cần Thơ

Các công trình khoa học đã công bố trong 5 năm gần đây (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học,  sách chuyên khảo...):

TSTT

Tên công trình (bài báo, công trình...)

Năm công bố

Là tác giả hoặc là đồng tác giả công trình

Nơi công bố (tên tạp chí đã đăng công trình)

1

Xử lý phế thải nông nghiệp bằng trùn quế tạo ra sản phẩm phục vụ chăn nuôi và trồng trọt

2019

Tác giả

Kỷ yếu Liên hiệp hội khoa học kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long

2

Hiện trạng sử dụng, lưu tồn và thử nghiệm xử lý Paclobutrazol trong đất lúa tại huyện châu phú, tỉnh An Giang

2021

Thành viên nhóm nghiên cứu

Tạp chí khoa học trường ĐH

Cần Thơ