NGUYỄN VĂN CƯỜNG

NGUYỄN VĂN CƯỜNG

1. Họ và tên: NGUYỄN VĂN CƯỜNG

2. Quá trình đào tạo (kể cả các khoá đào tạo ngắn hạn có liên quan):

Thời gian

Ngành, lĩnh vực đào tạo

Nơi đào tạo

(Tên trường, nước)

1999-2003

Cử nhân Báo chí

Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

2010-2013

Cử nhân Luật học

Đại học Luật Hà Nội

3. Quá trình công tác:

Thời gian

Chức vụ (nếu có)

Lĩnh vực chuyên môn

Nơi công tác

2012- 2017

Phóng viên

Biển đảo, pháp luật, truyền thông báo chí và đời sống

Báo Bưu điện Việt Nam (Nay thuộc báo VietNamnet- Bộ Thông tin và Truyền thông)

2017- nay

Viện trưởng

Nghiên cứu Nông nghiệp và nông nghiệp hữu cơ, phát triển kỹ thuật nông nghiệp, chuyên giao khoa hoc kỹ thuật

Viện Nghiên cứu và ứng dụng Nông nghiệp hữu cơ thuộc Liên hiệp Các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

4. Trình độ ngoại ngữ: (loại tiếng, trình độ) Trung, Trình độ C

5. Những công trình đã công bố và ứng dụng:

  • Bài báo khoa học: “Tác dụng của Tỏi và Đông trùng hạ thảo trong việc nâng cao sức đề kháng cảu cơ thể”- Nguyễn Ngọc Minh Tuấn, Nguyễn Văn Cường, Hà Thị Tâm Tiến, Nguyễn Thị Lan Hương-Tạp chí Thanh niên Nghiên cứu Khoa học, số 03 ngày 1/9/2020.
  • Trưởng đoàn Thử Nghiệm Hệ sinh thái hữu cơ tại Quần đảo Trường Sa. Đề tài do Viện Nghiên cứu và ứng dụng Nông nghiệp hữu cơ phối hợp với Bộ Tư lệnh Hải quân thực hiện vào tháng 6 năm 2018.
  • Xây dựng và thực hiện đề án Mạng xã hội về dược liệu (mangduoclieu.vn)
  • Nghiên cứu về quy trình nuôi gà VietGap- Hữu cơ. Phối hợp cùng trang trại Hải Đăng Farm…..
  • Chủ trì đề tài ứng dụng tại Viện: Chứng minh hình thái đặc biệt và sự khác biệt về hàm lượng dược chất của những loại đông trùng hạ thảo có hình thái đặc biệt (Đề tài ứng dụng thực tiễn và tìm ra loại Đông trùng hạ thảo có hàm lượng cao nhất trong cùng lô nuôi)